Que é PassCOVID.gal e como podo acceder?


Que é PassCOVID.gal?

A app PassCOVID.gal é unha ferramenta da Xunta de Galicia para axudar a coidarnos da COVID-19. Permite recibir avisos, estar informado/a das restricións, as recomendacións, os servizos públicos e as novidades, recibir información de si estiveches nun local onde se produciu un brote de contaxios, se es un contacto estreito ou se fuches diagnosticado/a de COVID-19. Neste caso, ademais, poderás coñecer o teu código de Radar COVID e colaborar coa Xunta de Galicia na xestión da pandemia informando dos teus contactos estreitos e os establecementos onde estiveches.

Hai que destacar que PassCOVID.gal non constitúe en ningún caso un servizo de diagnóstico médico, de atención sanitaria ou de prescrición de tratamentos. A utilización de PassCOVID.gal non substitúe á consulta persoal cun profesional médico cualificado ou quen a autoridade sanitaria determine.

Quen pode acceder a PassCOVID.gal?

Calquera cidadán en Galicia pode acceder a PassCOVID.gal. Poderás acceder de xeito anónimo ou identificándote con Chave365.

Que é a Chave365?

Chave365 é un sistema de identificación que permite aos cidadáns maiores de idade ou menores emancipados identificarse ante a Xunta de Galicia, a través do DNI, cunha contrasinal e un código dun só uso, que recibirás no teu teléfono móbil. Máis información: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365

Cal é a diferenza entre acceso anónimo e acceso con chave365?

Se non dispós de Chave365, ou non desexas empregala, podes acceder a PassCOVID como usuario anónimo, pero non terás acceso ás funcionalidades que che ofrecen información persoal sobre ti.

Que podo facer con PassCOVID.gal?


Cales son as súas funcionalidades principais?

As seccións de PassCOVID.gal son as seguintes:

 • Covid ao día: mostra información sobre as restricións vixentes en cada concello.

 • Mantente informado/a: permite recibir avisos importantes á poboación, coñecer as novidades sobre o estado da pandemia e consultar as recomendacións actualizadas.

 • Estado COVID: se te identificaches con Chave365 recibirás información sobre si fuches diagnosticado de COVID-19 ou identificado como contacto estreito.

 • Os meus contactos: se te identificaches con Chave365 e fuches diagnosticado/a de COVID-19, poderás engadir os teus contactos estreitos e compartilo con Servizo Galego de Saúde.

 • As miñas alertas: se te identificaches con Chave365, permite recibir avisos personalizados dirixidos a ti por calquera situación concreta que che afecte relacionado coa COVID-19.

 • Código Radar COVID: se fuches diagnosticado/a de COVID-19 e tes instalado a App Radar COVID, poderás consultar o teu código persoal, para introducilo nesa App.

 • Autotest de síntomas: formulario de auto-test do Servizo Galego de Saúde para a COVID-19.

 • Autodeclaración de contacto: se estiveches en contacto estreito cunha persoa diagnosticada de COVID-19 e aínda non che chamaron desde a Central de Seguimiento de Contactos, poderás enviar os teus datos para que a Consellería de Sanidade póñase en contacto contigo.

 • Rexistro de Viaxeiros: rexistro de datos persoais en caso de estancia en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19.

 • TELEA. Asistencia domiciliaria: acceso á plataforma tecnolóxica de asistencia domiciliaria do Servizo Galego de Saúde.

 • Presencia en establecementos: poderás anotar no móbil de xeito áxil e sinxelo, mediante a captura dun QR, os establecementos nos que estiveches. Así poderás ser avisado/a se nalgún momento se detecta unha concentración de contaxios nalgún deles. Tamén, se fuches diagnosticado/a de COVID-19, poderás enviar a túa lista de establecementos ao Servizo Galego de Saúde, e así colaborar coa xestión da pandemia.

 

Cales son as funcionalidades “personalizadas” das que dispoño se accedo con Chave365?

Se accedes con Chave365 poderás recibir avisos personalizados dirixidos a ti, e consultar se che identificaron como contacto estreito ou se fuches diagnosticado/a de COVID-19. Neste caso ademais poderás colaborar informando das persoas que consideres os teus contactos estreitos, dos establecementos nos que estiveches e apuntaches na App, e consultar o código de Radar COVID que che foi asignado.

Que ocorre en PassCOVID.gal se che diagnostican coa COVID-19?

Se te identificaches con Chave365 e che diagnostican que tes a COVID-19, recibirás un aviso na sección “As miñas Alertas”. Na sección “Estado COVID” poderás consultar a túa nova situación e as recomendacións personalizadas. Tamén desde o apartado “A miña contorna”, podes engadir a aquelas persoas coas que estiveses a menos de metro e medio durante polo menos quince minutos desde dous días antes de que comezases cos síntomas (ou de que che fixesen as probas, se es asintomático) e compartilas co SERGAS. Tamén poderás compartir co SERGAS a listaxe de establecementos nos que estiveches e apuntaches no móbil nos últimos 10 días.

Por que debería anotar en PassCOVID.gal os establecementos que visito?

No caso de que a autoridade sanitaria determine que nun establecemento se concentrou un número de contaxios relevante nunha data ou datas concretas, poderá enviar un aviso á PassCOVID.gal. Se estiveches nese local e o anotaches na App, recibirás inmediatamente un aviso da situación e as instrucións adecuadas.

Ademais, se che diagnostican de COVID-19, poderás compartir co SERGAS a túa listaxe de establecementos e así colaborar coa xestión da pandemia

Como funcionan os QRs dos carteis de capacidade máxima en hostalería?
Nos carteis de información de capacidade máxima atópase un código QR. Devandito QR é único por establecemento, e codifica os seus datos básicos (identificador, nome, dirección), e está asinado electronicamente para asegurar a súa fiabilidade. Ao capturar o QR coa aplicación PassCOVID valídase que o QR é válido, e permite gardar localmente no dispositivo móbil que se estivo no devandito local no día e hora do momento da captura. Os datos das devanditas estancias gárdanse no móbil durante dez días. No caso de que a Xunta de Galicia determine que nun local houbo un posible foco de contaxio nunhas determinadas datas, publica esa información á App PassCOVID, e é a App a que comproba se o usuario estivo no devandito local nas devanditas datas. En caso afirmativo, a App avisa ao usuario e suxírelle como debe contactar co Servizo Galego de Saúde. En ningún momento a Xunta de Galicia é informada das estancias dos usuarios nos locais. Só no caso de que o usuario fose diagnosticado como caso COVID e identifíquese en PassCOVID con Chave365, terá a posibilidade voluntaria de informar sobre os establecementos nos que estivo, sendo necesario que o usuario o confirme explicitamente pulsando un botón que só se habilita nesa situación.
Vou saber en que establecemento puiden contaxiarme?

Se o SERGAS determina que nun establecemento se produciu unha concentración de contaxios, e envía esta información a PassCOVID.gal, a App comprobará se te anotastes nese establecemento nas datas indicadas. En caso de coincidencia recibirás unha aviso alertándote desa situación, pero non se che presentará información concreta do establecemento e da data.

Saberán os demais que fun eu quen deu positivo da COVID-19 e estiven nun establecemento determinado?

Non, a información que se envía a PassCOVID.gal sobre os establecementos con concentración de contaxios non inclúen información sobre as persoas que tiveron eses contaxios, polo que nin o establecemento nin as persoas alertadas terán información sobre as persoas contaxiadas.

En que se diferencia PassCOVID de Radar COVID? ¿por que dúas apps?

Radar COVID é unha aplicación do Goberno de España, que serve para facer detección automática de contactos a través de bluetooth de xeito anónimo.

PassCOVID.gal é una aplicación da Xunta de Galicia conectada ao SERGAS que permite recibir avisos, estar informado/a das restricións, as recomendacións, os servizos públicos e as novidades, recibir información de si estiveches nun local onde se produciu un brote de contaxios, si es un contacto estreito ou si fuches diagnosticado/a de COVID-19. Neste caso, ademais, poderás coñecer o teu código de Radar COVID e colaborar coa Xunta de Galicia na xestión da pandemia informando dos teus contactos estreitos e os establecementos onde estiveches.

Para que serve o código Radar COVID?

O código Radar COVID é un código que che proporciona a autoridade sanitaria e que se introduce na app Radar COVID. Podes consultar ese código en PassCOVID.gal se fuches diagnosticado con COVID-19 e te identificaches con Chave365.

Unha vez introducido ese código en Radar COVID, esta comproba que realmente é un código válido e envia os datos dos contactos estreitos detectados automáticamente pola App a través do Bluetooth.

Serve PassCOVID.gal para facer o seguimento telemático da enfermidade provocada pola COVID-19?

Non, PassCOVID.gal é unha ferramenta información e colaboración, non de xestión clínica. O teu médico informarache de como debes proceder para facer o seguimento da enfermidade.

Como podo consultar o meu certificado de vacinación?

Para consultar o teu certificado de vacinación deberás identificarche con Chave365 e consentir o acceso á túa historia clínica. Para dar este consentimento podes dirixirche ao teu centro de saúde.

Como se protexen os meus datos?


Como se protexen os meus datos?

Podes consultar con detalle as condicións de uso de PassCOVID.gal e a política de privacidade nas súas seccións específicas. Tamén podes ver o detalle na “ORDE do 18 de agosto de 2020 pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19”, publicada no DOG do 21 de agosto de 2020

Que información de carácter persoal rexistra a aplicación sobre min?

En PassCOVID.gal podes anotar o teu concello de residencia para recibir información específica da situación dese concello. Tamén podes anotar os establecementos e as datas nos que estiveches, e en caso de que che diagnostiquen a COVID-19 e che identifiques con Chave365, poderás tamén anotar información dos teus contactos estreitos.

Tanto os datos dos contactos como dos establecementos gárdanse no teu dispositivo móbil. Para compartilos co Servizo Galego de Saúde deberás identificarte con Chave365, estar diagnosticado de COVID-19, e voluntaria e expresamente pulsar o botón de “Enviar listado ao SERGAS”.

PassCOVID.gal tamén comparte coa Xunta de Galicia un código de dispositivo necesario para poder enviarche notificacións (mensaxes “Push”). Este dato non contén datos persoais sobre ti, e podes activar e desactivar o envío destas mensaxes a través dun consentimento específico en calquera momento.

O resto de información existente sobre ti será información xa existente previamente na Xunta de Galicia. O acceso a esta información require que no primeiro acceso a PassCOVID.gal consintas o acceso á mesma.

A aplicación tenme xeolocalizado?

Non, a aplicación non usa o GPS, nin ningunha utilidade de xeolocalización.

 

Se decido deixar de empregar PassCOVID, pódese borrar toda a información que posúe sobre min a app?

Si, poderás en calquera momento revogar os consentimentos de acceso aos teus datos, o que provocará a eliminación dos teus datos e a baixa no sistema PassCOVID.gal.

Esta eliminación de datos non aplicará a aqueles datos que xa foran compartidos previamente para a xestión da pandemia, como información de contactos estreitos e estancias e establecementos, xa que estes poderían ser utilizados pola Xunta de Galicia.